Putevi d.o.o. Podgorica

1. Projektujemo

image10

2. Gradimo

image11

3. Održavamo

image12

Slobodan pristup informacijama

Vodic za pristup informacijama

Otvori dokument

Javni registri i javne evidencije

Otvori dokumenta

Program rada

Otvori dokumenta

Izvjestaj o radu

Otvori dokumenta

Spisak zaposlenih sa opisom radnog mjesta

Otvori dokumenta

Spisak javnih funkcionera i lista obracuna zarada