Selo Raće

Priprema i asfaltiranje lokalnog puta u dužini od 2,6 km. Vrijednost radova 71.114,00 €.

Najnovije novosti: