JAVNE NABAVKE

OTVORENI POSTUPCI

Novo teretno vozilo T01/22

Radovi na održavanju i izgradnji puteva, radovi na betoniranju T02/22

Dizel i benzin T03/22

Lož ulje T04/22

Gradjevinski materijal T05/22

Kameni agregati T06/22

Rezervni djelovi za vozila i akumulatori T07/22

Kameno brašno filer T08/22

Saobraćajna signalizacija T09/22

Radovi na bojanju oznaka T10/22

Catering usluge T11/22

Bitumen T13/22

Oprema za signalizaciju T14/22

Dizel i benzinT15/22

Betonski radovi T16/22

JEDNOSTAVNE NABAVKE

JN 01 Usluge iznajmljivanja mašina i opreme

JN 02 Usluge izrade tehničkih elaborata

JN 03 Kancelarijski materijal

JN 04 Saobraćajna ogledala

JN 05 Usluge servisa guma

JN 06 Ulja i sredstva za podmazivanje

JN 07 Usluge opravki automobila

JN 08 Laboratorijske usluge

JN 09 Usluge mobilne telefonije

JN 10 Emulzija za puteve

JN 11 Gume za vozila

JN 12 Usluge tehničkog projektovanja

JN 13 Beton

JN 14 Hemija i piće

JN 15 Razne usluge

JN 16 Gume za vozila

JN 17 Voda za piće

JN 18 Revizija glavnog projekta

JN 19 Usluge revizije

JN 20 gume za vozila

JN 21 Zdravstvene usluge

JN 22 Usluge održavanja GPS-a

JN 23 Usluge održavanja tahografa

JN 24 Usluge pranja vozila

JN 25 Rezalica za asfalt

JN 26 Radovi na izgradnji konstrukcija

JN 27 Ručni alati i alatne mašine

JN 28 Saobraćajni stubići

JN 29 Opravka i održavanje asfaltne baze

JN 30 Elelktro-tehinčke instalacije

ARHIVA