JAVNE NABAVKE

Izvjestaj o dodijeljenim javnim nabavkama

OTVORENI POSTUPCI

Novo teretno vozilo T01/22

Radovi na održavanju i izgradnji puteva, radovi na betoniranju T02/22

JEDNOSTAVNE NABAVKE

JN41 Usluge sakupljanja otpada

JN42 Kameni agregati

ARHIVA