Djelatnost

Društvo obavlja poslove spoljnotrgovisnskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti kao i u unutrašnjem prometu, predviđene klasifikacijom djelatnosti u spoljnotrgovinskom poslovanju. 

Društvo obavlja djelatnost na način kojim se obezbjeđuje stabilnost poslovanja, efikasnost upravljanja i odlučivanja i kojim se uspostavljaju poslovni odnosi u okviru tržišnih uslova privređivanja.

DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA:

 • izgradnja autoputeva, ulica, drumova i drugih puteva za vozila i pješake – površinske radove na ulicama, putevima, autoputevima, mostovima ili tunelima,
 • asfaltiranje puteva,
 • bojenje i obilježavanje oznaka na putevima,
 • postavljanje ograda i saobraćajnih oznaka i sl,
 • izgradnja aerodromskih pista,


DJELATNOSTI KOJE NEMAJU KARAKTER DJELATNOSTI OD JAVNOG INTERESA:

 • proizvodnja proizvoda od betona,namijenjenih građevinarstvu
 • proizvodnja svježeg betona
 • proizvodnja ostalih proizvoda od betona,gipsa i cementa
 • drumski prevoz tereta
 • ostali nepomenuti specifični građevinski radovi
 • ostali završni radovi
 • uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju.
 • manipulacija tereta
 • ostale prateće djelatnosti u saobraćaju
 • iznajmljivanje i lizing mašina, opreme i materijalnih dobara