Radenko Bulatović Izvršni direktor

Rođen 1980. godine u Podgorici. Stručno obrazovanje počinje u Srednjoj građevinsko-geodetskoj školi „Inž. Marko Radević“ u Podgorici. Visoko obrazovanje nastavlja na Univerzitetu „Nikola Tesla“ u Beogradu i stiče zvanje Diplomiranog menadžera.

Profesionalnu karijeru, u oblasti niskogradnje, započinje 1999. godine u preduzeću „Crnagora-put“ sve do 2007. godine kada svoj radni angažman nastavlja u ovom Društvu. Velikim trudom, nesebičnim zalaganjem i doprinosom u ostvarivanju odličnih poslovnih rezultata, biva prepoznat od strane Osnivača kao potencijal i dolazi na čelo ovog Društva.

Krase ga dobre komunikacijske i organizacione vještine, odličan je mentor i koordinator u timskom radu što ga, uz dugogodišnje veliko iskustvo, čini liderom.

Odbor direktora

Odbor direktora u funkciji upravljanja vrši sve obaveze u skladu sa zakonom, a naročito:

 

– donosi Statut Društva i druge akte u skladu sa zakonom,

– utvrđuje poslovnu politiku i donosi akta za njeno izvršavanje,

– usvaja planove i programe u oblastima za koje je Društvo osnovano,

– predlaže osnivaču raspodjelu profita i pokriće gubitaka,

– utvrđuje cjenovnik usluga,

– odlučuje u drugom stepenu o izrečenoj mjeri prestanka radnog odnosa zaposlenog i o drugim pravima i obavezama u skladu sa zakonom i aktima  Društva,

– obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Društva.

  1. Predsjednik odbora direktora: Dragan Smolović
  2. Član: Nataša Novaković
  3. Član: Milisav Jurišević
  4. Član: Boris Mugoša
  5. Član – predstavnik zaposlenih: Raško Mašković