Menadžment

Izvršni direktor

Radoš Zečević

Datum rođenja: 20. april 1962.

Mjesto rođenja: Podgorica

Obrazovanje: Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore Zvanje: Diplomirani pravnik 

Poslaničke funkcije – predsjednik Zakonodavnog odbora – član Administrativnog odbora – član Odbora za rodnu ravnopravnost – zamjenik člana Stalne delegacije pri Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PSM),  Poslanik 26. saziva Skupštine Crne Gore, od 16. juna do 31. avgusta 2020. godine

Odbor direktora u funkciji upravljanja vrši sve obaveze u skladu sa zakonom, a naročito:
  • donosi Statut Društva i druge akte u skladu sa zakonom,
  • utvrđuje poslovnu politiku i donosi akta za njeno izvršavanje,
  • usvaja planove i programe u oblastima za koje je Društvo osnovano,
  • predlaže osnivaču raspodjelu profita i pokriće gubitaka,
  • utvrđuje cjenovnik usluga,
  • odlučuje u drugom stepenu o izrečenoj mjeri prestanka radnog odnosa zaposlenog i o drugim pravima i obavezama u skladu sa zakonom i aktima  Društva,
  • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i aktima Društva.
Odbor čine: