Ul. Meše Selimovića – Od Bul. Mihaila Lalića do Ul. Blaža Jovanovića.

Radovi: struganje oštećenog asfalta; izrada novog kolovoznog zastora; rekonstrukcija trotoara. Ukupna površina 4.680,00 m saobraćajnica + 650,90 m trotoar. Vrijednost radova 111.109,88 €.

Najnovije novosti: