Linija 1B Kakaricka Gora – Zabjelo

RED VOŽNJE Linija L1B Kakarickagora – Zabjelo

Kakaricka Gora – Radni dani : 06:10 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 22:10

Subota : 06:10 07:30 08:50 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50 18:10 19:30 20:50 22:10
Nedelja : 06:10 07:30 08:50 10:10 11:30 12:50 14:10 15:30 16:50 18:10 19:30 20:50

Zabjelo – Radni dani: 06:50 07:30 08:10 08:50 09:30 10:10 10:50 11:30 12:10 12:50 13:30 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10 18:50 19:30 20:10 20:50 21:30 22:10

Subota: 06:50 08:10 09:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 18:50 20:10 21:30
Nedelja: 06:50 08:10 09:30 10:50 12:10 13:30 14:50 16:10 17:30 18:50 20:10 21:30

Trasa linije za smjer A – B:

Ulica Dušana Milutinovića, Ulica Radosava Burića, Ulica 27.
Marta, Ulica Vojvode Ilije Plamenca, Krivi most, Ulica Dr. Ljubimira Rašovića Ulica Ljubljanska, Ulica
Moskovska, Ulica 13. Jula, Most Milenijum, Bulevar Ivana Crnojevića, Ulica Goce
Delčeva. Bivša kasarna Masline, Kakaricka gora

Stajališta po redosledu za smjer A – B:

Tarina garaža, Radosava Burića, 27.Marta, Vojvode Ilije
Plamenca I, II, III, 13. Jula, Bulevar Ivana Crnojevića I, II, Goce Delčeva,
Kasarna Masline, Kakaricka gora (okretište)

 

BUDITE SLOBODNI DA NAS KONTAKTIRATE PUTEM:

CALL CENTAR
  06H -22H
020/220 120   067/148 702  067/ 936 333
MAIL: primjedbe.gradskiprevoz@putevi.me
DRUŠTVENE MREŽE: INSTAGRAM @gradskiprevoz_glavnigrad

Najnovije novosti: