Linija L10 Zabjelo – Murtovina

RED VOŽNJE – Linija L10 Zabjelo – Murtovina

Zabjelo– Radni dani : 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 Subota : 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 22:20 Nedelja : 06:20 07:40 09:00 10:20 11:40 13:00 14:20 15:40 17:00 18:20 19:40 21:00                                             

Murtovina – Radni dani: 05:40 06:00 06:20 06:40 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 18:20 18:40 19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:20 21:40 22:00 22:20 Subota: 05:40 06:20 07:00 07:40 08:20 09:00 09:40 10:20 11:00 11:40 12:20 13:00 13:40 14:20 15:00 15:40 16:20 17:00 17:40 18:20 19:00 19:40 20:20 21:00 21:40 22:20 Nedelja:05:40 07:00 08:20 09:40 11:00 12:20 13:40 15:00 16:20 17:40 19:00 20:20

Trasa linije za smjer A – B:

Tarina Garaža, Ulica Radosava Burića, Ulica Radosava Burića, Ulica 27. Marta, Ulica Ilije Plamenca, Ulica Dr Ljubomira Rašovića, Ulica Ljubljanska, Ulica Moskovska, Ulica 13. Jula, Bulevar Ivana Crnojevića, Ulica Skopska, Đulje Jovanova, Ulica Franca Rozmana, Ulica Orjenska do Džuda marketa

Stajališta po redosledu za smjer A – B:

Janka Đonovića I,II, Dušana Milutinovića I, II, Radosava Burića, 27. Marta, Ilije Plamenca I, II, III, Dr Ljubomira Rašovića, Ljubljanska, Moskovska I, II, Ulica 13. Jula I, II, Bulevar Ivana Crnojevića I, II, Skopska I, II, Đulje Jovanova, Franca Rozmana I, II, Orjenska I, II, III, IV, V, Džudo Market (okretište)

BUDITE SLOBODNI DA NAS KONTAKTIRATE PUTEM:

CALL CENTAR  06H -22H

020/220 120   067/148 702  067/ 936 333

MAIL: primjedbe.gradskiprevoz@putevi.me

DRUŠTVENE MREŽE: INSTAGRAM @gradskiprevoz_glavnigrad

Najnovije novosti: