Rezultati sprovedene ankete o zadovoljstvu korišćenja usluga gradskog prevoza 2024.

Na osnovu ankete koju smo sproveli u proteklih 15 dana i uzorka od 854 ispitanika predstavljamo vam rezultate ankete zadovoljstva korišćenja usluge gradskog prevoza:

Anketa je predvidjena da se radi dva puta godišnje.

Radna jedinica Linijski prevoz – 03/2024

Najnovije novosti: