Ceklinska ulica – Tološi

Završeni su radovi na sanaciji Ceklinske ulice u dužini oko 650 m prosječne širine 3,50 m.

Radovi su izvođeni u djelu rezanja, raскопavanja, iskopa, tamponiranja, valjanja tampona u slojevima, mašinske i ručne pripreme za asfaltiranje, izdizanje postojećih PTT šahti, izrada izravnavajućeg sloja i ugradnja asfaltne mase AB11 debljine 4 cm.

Vrijednost radova 40.450 eura.

Najnovije novosti: