Zabjelo dobilo 130 novih parking mjesta

Ekipe gradskog preduzeća Putevi d.o.o. završile su radove na povećanju kapaciteta parkinga u Ulici Iva Vizina, čime je Zabjelo dobilo 130 novih parking mjesta. Tim povodom gradonačelnica prof. dr Olivera Injac, sa saradnicima obišla je ovu lokaciju i izrazila zadovoljstvo zbog uspješno završenog  posla. Injac je naglasila da će,  kako  je riječ o jednom od najvećih naselja u Podgorici, a prepoznajući problem nedostatka parking mjesta usled sve većeg broja automobila, Glavni grad i u narednom periodu raditi na rješavanju ovog problema u svim djelovima grada.

Podsjećamo, vrijednost navedenih radova koji su obuhvatili, pripremu podloge, tamponiranje, ugradnju ivičnjaka, ugradnju asfaltne mase i iscrtavanje horizontalne signalizacije iznosila je 125.000 eura. Osim toga, gradsko Zelenilo je ovaj prostor pejzažno uredilo na povšini od oko 800m2.Posađeno je 26 odraslih sadnica drveća, nasut novi sloj zemlje, a na ovoj lokaciji izvšena je i sjetva travnjaka kao i ugradnja sistema za navodnjavnje.

Najnovije novosti: