“PUTEVI” DOO ISPUNILI OBEĆANJE

Ekipe gradskog preduzeća Putevi doo počeli su sa pripremnim radovima na teritoriji Pipera.

Radovi će obuhvatiti sanaciju saobraćajnica u dužini od oko 10km. Dio radova na pripremi podloge izvodiće podizvođač kojeg smo angažovali, a Putevi d.o.o. će uporedo za njim izvoditi asfalterske radove.

Prema dinamičkom planu , sanacija putne infrastrukture trajaće oko 45 dana, a prioritetna dionica je u dijelu Drezge , novoizgrađeni most na rijeci Širaliji i putni pravci na tom području.

Nakon toga selimo mehanizaciju na Radovče , i radove nastavljamo od najvisočije tačke ka najnižoj.

Nakon realizacije svih radova, mještani Pipera će posle dugo vremena dobiti cjelokupnu infrastrukturu, a samim tim i povećati kvalitet života na tom području.

Najnovije novosti: