Cjenovnik - Gradski prevoz Podgorica

Mjesečna karta za RADNIKE:

 • Važeci indetifikacioni dokument: Lična karta ili pasoš
 • Cijena: 30 eura

Mjesečna karta za STUDENTE:

 • Važeći indetifikacioni dokument: Lična karta ili pasoš
 • Potvrda o studiranju za tekuću studentsku godinu 23-24 (potvrdu izdaje fakultet)
 • Cijena: 25 eura

Mjesečna karta za PENZIONERE:

 • Važeći indetifikacioni dokument: Lična karta ili pasoš
 • Uvjerenje iz Fonda PIO za gradski prevoz. (Izdaje FOND PIO)
 • Cijena: 20 eura 

Mjesecna karta za DJAKE:

 • Vazeci indetifikacioni dokument  Lična karta, pasoš ili (izvod iz knjige rođenih sa dokumentom – ličnom kartom jednog od roditelja ili staratelja).
 • Školska potvrda za tekuću školsku godinu 23/24.
 • Uvjerenje o prebivalištu ili stalnom boravistu
 • Lično prisustvo novog korisnika.


Podgorica, šalteri u zgradi Skupštine Glavnog grada (ulaz sa Trga nezavisnosti) svakog radnog dana od 08:00 do 15:00 kao i subotom.

Cijena individualne karte košta 0.90 eura i važi 90 minuta.

Napomena: Mjesečna karta važi za sve linije i prevoznike.